3  
یکشنبه سوم بهمن 1395 ساعت 5:25 ق ظ
نام کاربری:  
رمز ورود:  
ورود    ثبت نام / بازنشانی رمز ورود
چهارشنبه سیزدهم اسفند 1393 ساعت 12:57 ق ظ


به گزارش روابط عمومی دانشگاه: همایش آشنایی با فعالیت های کان ...

چهارشنبه سیزدهم اسفند 1393 ساعت 11:30 ق ظ


به نقل از روابط عمومی دانشگاه: دانشگاه صنعتی قم با حضور آقای ...

چهارشنبه سیزدهم اسفند 1393 ساعت 10:16 ق ظ


به گزارش روابط عمومی : مراسم روز مهندس با حضور مسئولین دانشگ ...

چهارشنبه سیزدهم اسفند 1393 ساعت 10:12 ق ظ


به گزارش روابط عمومی دانشگاه: طی برگزاری جلسه ای با حضور دکت ...

شنبه دوم اسفند 1393 ساعت 8:49 ق ظ


به نقل از روابط عمومی دانشگاه: دومین مراسم جشن دانش آموختگی ...