5  
سه شنبه پنجم بهمن 1395 ساعت 0:50 ق ظ
نام کاربری:  
رمز ورود:  
ورود    ثبت نام / بازنشانی رمز ورود
یکشنبه بیست و سوم خرداد 1395 - ساعت 8:34 ق ظ


دانشجویانی که دارای فعالیتهای علمی - پژوهشی از جمله مقاله، تألیف، ترجمه و یا اختراع می باشند، جهت معرفی به اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، حداکثر تا 95/3/27 به دفتر معاونت دانشجویی مراجعه فرمایید.
0 | 0
|   نمایش : 328 |   نظرات : 0