5  
سه شنبه پنجم بهمن 1395 ساعت 0:54 ق ظ
نام کاربری:  
رمز ورود:  
ورود    ثبت نام / بازنشانی رمز ورود
سه شنبه پانزدهم اسفند 1391 ساعت 0:0 ق ظ


به نقل از روابط عمومی دانشگاه :دكتر مشكوه السادات ریاست محترم دانشگاه،دكتر قنبری معاون دانشجویی و جناب آقای مهندس نصیری مشاور دانشگاه و سركار خانم مهندس رضایی كارشناس امور خوابگاه ها ،روز سه شنبه 91/12/8 از ساعت 9 الی 11 از خوابگاه حضرت معصومه(س) بازدید كردند.