5  
سه شنبه پنجم بهمن 1395 ساعت 0:55 ق ظ
نام کاربری:  
رمز ورود:  
ورود    ثبت نام / بازنشانی رمز ورود
یکشنبه شانزدهم مرداد 1390 ساعت 1:42 ب ظ


1-اطلاعیه اول مربوط به پذیرفته شده گان آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سال 90 که مایل به انتخاب رشته های تحصیلی این دانشگاه هستند: 2-اطلاعیه دوم مربوط به دانشجویان ورودی 87 و 88 و 89: