5  
سه شنبه پنجم بهمن 1395 ساعت 0:29 ق ظ
نام کاربری:  
رمز ورود:  
ورود    ثبت نام / بازنشانی رمز ورود
دوشنبه هجدهم مهر 1390 ساعت 0:0 ق ظ


اطلاعیه مهم وام دانشجویان روزانه (تحصیلی و مسکن)

سه شنبه پنجم مهر 1390 ساعت 8:11 ق ظ


طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، آقای دکتر امیر پازوکی به عنوان معاونت دانشجویی منصوب گردید.