5  
سه شنبه پنجم بهمن 1395 ساعت 0:50 ق ظ
نام کاربری:  
رمز ورود:  
ورود    ثبت نام / بازنشانی رمز ورود
چهارشنبه سی ام شهریور 1390 ساعت 5:5 ق ظ


توسعه فن آوری اینترنتی و ارتباطی در دانشگاه صنعتی قم

چهارشنبه سی ام شهریور 1390 ساعت 5:3 ق ظ


توسعه علمی و صنعتی در شهر علم و اجتهاد

چهارشنبه سی ام شهریور 1390 ساعت 5:1 ق ظ


اردوی جهادی دانشجویان بسیجی دانشگاه صنعتی قم

چهارشنبه سی ام شهریور 1390 ساعت 4:52 ق ظ


گزارش تصویری ثبت نام دانشجویان جدید الورود

چهارشنبه سی ام شهریور 1390 ساعت 4:44 ق ظ


طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، خانم مهندس عفیفه فریدونی به عنوان مدیر فناوری اطلاعات و سایت های کامپیوتری منصوب گردید

چهارشنبه بیست و سوم شهریور 1390 ساعت 4:7 ق ظ


کلیه پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری 1390می بایست مبلغ 21000 ریال (معادل دو هزار وصد تومان) بابت مابه التفاوت هزینه ثبت نام در این آزمون را به حساب سیبا به شماره 2172119001003 نزد بانک ملی شعبه بهجت آباد (تهران) به نام سازمان سنجش وآموزش کشور واریز گردد.

سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390 ساعت 10:29 ق ظ


تاریخ شروع کلاسها از 1390/6/26 به 1390/7/3 تغییر یافت

سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390 ساعت 10:27 ق ظ


پنج شنبه 1390/6/24 دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف( الف-ب-پ-ت-ث) شروع می شود.- جمعه 1390/6/25 دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف ( ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر) شروع می شود.-شنبه 1390/6/26 دانشجویانی که نام خانوادگی آنها با حروف ( ژ-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع) شروع می شود.

سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390 ساعت 10:25 ق ظ


تاریخ شروع کلاسها از 1390/6/26 به 1390/7/3 تغییر یافت

سه شنبه بیست و دوم شهریور 1390 ساعت 10:23 ق ظ


تاریخ شروع کلاسها از 1390/6/26 به 1390/7/3 تغییر یافت

یکشنبه بیستم شهریور 1390 ساعت 6:57 ب ظ


مقدم دانشجویان جدید الورود را گرامی می داریم

سه شنبه یکم شهریور 1390 ساعت 3:47 ب ظ


طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، آقای مهندس سعیدزاهدی به عنوان مدیر گروه دروس پایه منصوب گردید

سه شنبه یکم شهریور 1390 ساعت 3:40 ب ظ


طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، آقای دکتر حسین پور قاسمیان به عنوان مدیر دانشجویی منصوب گردید.