29  
چهارشنبه بیست و نهم دی 1395 ساعت 2:51 ق ظ
نام کاربری:  
رمز ورود:  
ورود    ثبت نام / بازنشانی رمز ورود
یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392 ساعت 8:57 ق ظ


 طی جلسه ای كه در تاریخ 92/5/13  در محل فرماندهی ا ...

یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1392 ساعت 8:55 ق ظ


با عنایت به امضای تفاهم نامه با فرماندهی انتظامی استان قم به ...

شنبه دوازدهم مرداد 1392 ساعت 1:39 ب ظ


با عنایت به اعلام وزارت علوم طی نامه ی شماره 2/22/58136 مورخ ...

شنبه دوازدهم مرداد 1392 ساعت 1:37 ب ظ


اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی قم در اولین نمایشگاه تجهیزات و ...

شنبه دوازدهم مرداد 1392 ساعت 1:30 ب ظ


سرپرست محترم دانشگاه صنعتی قم با اشاره به عقد تفاهم نامه با ...

شنبه دوازدهم مرداد 1392 ساعت 1:28 ب ظ


دانشگاه صنعتی قم پس از دانشگاه صنعتی شریف و شهید بهشتی، موفق ...

شنبه دوازدهم مرداد 1392 ساعت 1:27 ب ظ


به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند از تاریخ 92/01/01 به هیچ عن ...

شنبه دوازدهم مرداد 1392 ساعت 1:26 ب ظ


به اطلاع کلیه دانشجویان شبانه می رساند با توجه به نزدیک شدن ...

شنبه دوازدهم مرداد 1392 ساعت 1:21 ب ظ


به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند هر گونه فیش واریزی بابت شهریه دانشجویی