29  
چهارشنبه بیست و نهم دی 1395 ساعت 2:52 ق ظ
نام کاربری:  
رمز ورود:  
ورود    ثبت نام / بازنشانی رمز ورود
یکشنبه هفدهم مهر 1390 ساعت 6:20 ق ظ


مراسم معارفه دانشجویان جدید الورود

سه شنبه پنجم مهر 1390 ساعت 8:11 ق ظ


طی حکمی از طرف دکتر مشکوه السادات سرپرست دانشگاه صنعتی قم، آقای دکتر ناصر اکبری به عنوان معاونت اداری و مالی منصوب گردید.